back to blog list

Hoe RPA de omzet van je bedrijf kan verhogen

sep 15, 2019

Robotic Process Automation kan worden gezien als een belangrijk onderdeel om de bedrijfsgroei te stimuleren. Wanneer je RPA op de juiste manier inzet, is het namelijk een effectief hulpmiddel. Door bepaalde repetitieve taken die werknemers uren per dag uitvoeren te automatiseren, kan je die werknemers inschakelen om dingen te doen die er echt toe doen. Zoals het organiseren van feedback groepen, stimuleren van medewerkersbetrokkenheid en contact opnemen met klanten voor persoonlijke service. Door RPA in te zetten, is er tijd voor uw medewerkers om de bedrijfsgroei te verwezenlijken. En daarmee op de lange termijn ook de omzetgroei.

RPA is een effectief hulpmiddel, maar moet voorzichtig worden ingezet. Sommige bedrijven of situaties zijn meer geschikt voor het implementeren van RPA dan andere. In dit blogartikel leggen we dit aan je uit.

Robotic Process Automation

RPA ervaart, net als AI, een enorme groeispurt. Dit is niet zonder reden. Het fundamentele doel van RPA is het automatiseren van gedefinieerde taken die momenteel handmatig en in een hoog volume worden uitgevoerd. Wil je RPA effectief inzetten, dan zit dat drie vereisten.

In veel bedrijven kost het invoeren van gegevens meer dan 50% van de tijd van de werknemers. Hoewel deze gegevens op de lange termijn onmisbaar zijn voor het werk, hebben de gegevens meestal geen onmiddellijk effect op de eindgebruiker of het eindproduct waaraan op dat moment aan wordt gewerkt.

Dit is waar RPA van pas komt. Door de processen van eenvoudige gegevensinvoer te automatiseren, is er meer tijd voor werk dat er echt toe doet. Met RPA kan je bijvoorbeeld processen automatiseren, zoals inloggen, schakelen tussen applicaties om de informatie van het ene systeem naar het andere te krijgen, cases openen en sluiten, handmatig elk stuk klantinformatie opnieuw invullen voor elke nieuwe case, herinneringen verzenden, informatie opzoeken in verschillende systemen, enzovoort.

Maar let op! Hoewel RPA klinkt als de perfecte oplossing voor je bedrijf en medewerkers, moet je niet denken dat het een magische oplossing is. Voordat je zo’n proces implementeert, moet je ervoor zorgen dat er geen onderliggende problemen zijn met de bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur. Als dat het geval is, verplaats je het probleem alleen van de medewerkers naar het geautomatiseerde systeem.

Situaties waarin RPA effectief is

Elke keer dat iets wordt geautomatiseerd, krijgen werknemers meer tijd om creatiever en pro-actiever te werken. Door routinematige taken te automatiseren creëer je veel tijd die besteed kan worden aan het verbeteren van de gebruikerstevredenheid van de klant of eindgebruiker.

Allerlei industrieën kunnen profiteren van een breed scala aan creatieve RPA-oplossingen. Productiebedrijven en groothandels profiteren van RPA omdat het een brug slaat tussen taken die iedereen altijd uitstelt zoals offertes maken, factureren, herinneringen verzenden en ander belangrijk administratief werk. In dit geval wordt het proces minder vatbaar voor menselijke fouten én hebben werknemers tijd voor andere belangrijke taken.

Een ander voorbeeld van een situatie waarin RPA effectief is, is wanneer we kijken naar gezondheidszorg. Zorgorganisaties zijn voor hun geld in hoge mate afhankelijk van zorgverzekeraars en moeten daarom de kosten op alle mogelijke manieren beperken. RPA kan de tijd beperken die werknemers besteden aan het plannen van patiënten en het afhandelen van verzekeringsclaims. Dit, door de juiste geautomatiseerde systemen te ontwikkelen en te implementeren om dit voor hen te doen. Dit levert kostenbesparingen en een verbeterd zorgniveau op. In ons artikel Track and trace 3.0 lees je meer over ook voordelen van IoT in ziekenhuizen.

RPA is een veilig en effectief hulpmiddel om de efficiëntie te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten laag te houden. “Door moderne technologie in hun werk te faciliteren, kunnen bedrijven hun inkomsten veel sneller laten groeien dan normaal en met een zeer snelle doorlooptijd van investeringen”, zegt Marko Baric, CEO Typeqast Kroatië.

Situaties waarin RPA niet effectief is

Zoals eerder genoemd is het belangrijk te onthouden dat RPA geen magische oplossing is die alle bedrijfsproblemen oplost. Het is allesbehalve een universele oplossing die je op elk gewenst moment kan implementeren.

Een aantal vereisten hebben betrekking op de taken die je wilt gaan automatiseren. Ten eerste moeten deze taken momenteel handmatig worden uitgevoerd. Ten tweede moeten zij in een hoog volume worden uitgevoerd. En ten derde moeten deze taken gedefinieerd zijn.

Handmatig en in een hoog volume betekent dat je niet zal profiteren van het investeren in een geautomatiseerd proces, als dit betekent dat je er niets voor terugkrijgt. En wat je terugkrijgt als je RPA correct gebruikt, is de tijd die je werknemers kunnen besteden aan andere, belangrijkere dingen. Je kan dus beter geen taak of proces automatiseren waar werknemers momenteel überhaupt niet veel tijd aan kwijt zijn. Met ‘gedefinieerde taken’ bedoelen we dat het taken moeten zijn die vast zijn en niet onderhevig aan veranderingen. Wanneer je RPA koppelt aan een taak of proces dat regelmatig verandert, kan het namelijk zijn dat na zo’n verandering het geautomatiseerde systeem niet meer werkt zoals bedoeld. Of het werkt helemaal niet. Tenzij je het geautomatiseerde systeem ook aanpast. Maar dat gaat dus weer ten koste van het oorspronkelijke doel: efficiëntie.

Bovendien is het belangrijk dat je geen onderliggend probleem met RPA aanpakt. Je verplaatst dan namelijk het probleem gewoon van de mensen naar het geautomatiseerde proces. Sommige processen zijn bijvoorbeeld verouderd, maar werknemers moeten elke dag dezelfde repetitieve taken uitvoeren. Als dat proces geen waarde toevoegt of op de schop moet, is er geen enkel voordeel uit RPA te halen voor jouw organisatie.

Conclusie: RPA maakt tijd vrij voor dingen die er echt toe doen

Wat echt belangrijk is, zijn je werknemers en je klanten. Door de tijd van je medewerkers vrij te maken voor taken die ertoe doen, verbeter je de tevredenheid van zowel de medewerker als de klant. Door RPA, cloudoplossingen en slimme applicaties juist te implementeren, bereik je dit eenvoudig.

Voor een juiste implementatie van RPA heb je technische kennis nodig. En ervaring om een ​​dergelijk project te begeleiden. Typeqast helpt bedrijven om deze technische uitdagingen te tackelen. “Je hebt de beste experts in het veld aan je zijde nodig om je concurrentie voor te blijven. Tegenwoordig moet elk bedrijf een IT-expert zijn om te overleven op de snel veranderende markt”, zegt Marco Baric, CEO van Typeqast Kroatië. “Typeqast is deze IT-expert voor hun partners. We helpen onze partners om on the edge of technology te blijven.”

Bij Typeqast hebben we ervaring en helpen we je graag met dit onderwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie en we helpen jouw bedrijfsgroei, door de tijd van je medewerkers vrij te maken voor zaken die er echt toe doen!