back to blog list

Kleine IT-nieuwkomers verdringen de grote automatiseerders

jul 15, 2019

In Het Financieele Dagblad was vorig jaar een artikel te lezen waaruit naar voren kwam dat Nederland niet meer houdt van grote automatiseerders. Binnen de Nederlandse IT-markt zien we inderdaad dat de grote jongens steeds vaker pas op de plaats moeten maken voor kleinere bedrijven. Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze cultuuromslag? En waarom hebben kleinere, flexibel opererende IT-nieuwkomers de toekomst? In deze blog geven we antwoord op deze prangende vragen.

Recessie en nearshoring

De toenemende populariteit van relatief kleine IT-nieuwkomers met hun agile-manier van werken is geen ontwikkeling die recentelijk uit de lucht is komen vallen, maar speelt al een jaar of tien. De ontwikkeling heeft haar wortels in de economische crisis. Door de recessie hadden veel organisaties het budget niet meer om tonnen te spenderen aan nieuwe IT-systemen. Het gevolg: de ontwikkeling van nieuwe IT-systemen werd steeds vaker in kleinere stukjes gehakt. Het bleek al snel dat veel grote automatiseerders niet goed waren toegerust op deze werkwijze. “Veel van die bedrijven zijn grote, logge tankers die moeite hebben om in te spelen op de vraag naar meer flexibiliteit en maatwerk”, stelt Sonja Meijerink, CEO van Typeqast. De veranderde IT-markt heeft er dan ook toe geleid dat veel grote automatiseerders in de loop der jaren hun budgetten hebben moeten halveren.

Rond dezelfde tijd werd ook het potentieel van nearshoring op de Balkan door steeds meer partijen ontdekt. Het gevolg hiervan was dat veel IT-bedrijven terugkwamen van de in een eerder stadium ingeslagen India-route en offshoring verruilden voor nearshoring. Voor de grote automatiseerders was het nemen van deze stap lastig omdat ze veel van hun resources hadden geïnvesteerd in India, zowel in de vorm van grote kantoren in steden als Bangalore als door het aannemen van grote drommen Indiaas personeel. Voor kleine IT-nieuwkomers was het door hun flexibiliteit en lagere overheadkosten een stuk gemakkelijker om op de nearshoringtrein richting de opkomende Balkanlanden te springen.

Te weinig oog voor klantbelang

Wat ook heeft bijgedragen aan het verval van de grote automatiseerders is dat veel van die bedrijven in de loop der tijd het klantbelang uit het oog zijn verloren. “Het gaat bij veel grote spelers vooral over de aandeelhouders. De klanten worden vaak gezien als money machines”, verduidelijkt Meijerink.

Dit imago werd een aantal jaren terug bevestigd door een uitzending van Zembla, waarin uit de doeken werd gedaan welke tactieken sommige grote automatiseerders gebruiken om klanten binnen te halen en winsten te maximaliseren. Ook de gehanteerde tarieven zorgen ervoor dat veel grote automatiseerders zich uit de markt prijzen. Hoewel de tarieven van kleinere IT-bedrijven en grote automatiseerders de laatste jaren wel wat dichter naar elkaar zijn toegegroeid, zijn de uurtarieven bij die laatste groep nog altijd een stuk hoger. Dat komt vooral omdat grote automatiseerders veel hogere overheadkosten hebben in de vorm van uitgebreide managementteams en even immense als dure kantoorpanden.

“Atos-CEO Peter ’t Jong geeft in het FD-artikel uit 2018 bijvoorbeeld aan dat buitenlandse partijen Java-programmeurs aanbieden voor een tarief van 60 euro per uur. Bij Atos krijg je dan een beginner, bij de kleine IT-providers een zeer ervaren engineer. Een betere reden om naar de kleinere aanbieders in Nederland te gaan kun je bijna niet krijgen. Voor dat uurtarief is een freelancer nog een te overwegen alternatief. Echter, dan loop je een groter risico al je kennis kwijt te raken als de freelancer doorschuift naar de volgende opdracht. Met zzp’ers heb je minder continuïteit omdat die uiteindelijk door moeten naar andere opdrachten om hun zelfstandige status te behouden”, aldus Meijerink.

Kleine teams

Grote automatiseerders hebben volgens Meijerink ook moeite om in te spelen op de toenemende vraag naar kleine, flexibele en toegewijde (dedicated) ontwikkelteams. Organisaties stappen steeds meer af van grootschalige, vaak kostenverslindende automatiseringsprojecten en knippen IT-ontwikkeling vaker en vaker op in kleinere deeltrajecten. “Als de klant vraagt om een team van vijf mensen, vinden de grote jongens dat vaak niet interessant. Ze halen er hun neus voor op. Bij ons gaat dan juist de vlag uit. Het betekent namelijk dat we een snel en flexibel werkend team kunnen samenstellen dat perfect in staat is om maatwerk richting de klant te leveren.”

Verloop

Door de veranderde markt zijn veel IT-reuzen gedwongen om in te krimpen. Dit betekent dat ze slagkracht en dus ook goede mensen verliezen. “Je ziet bij de grote automatiseerders dan ook veel verloop”, weet Meijerink. “Kleinere IT-bedrijven zoals Typeqast hebben hier veel minder last van. Als er nauwelijks sprake is van verloop, kun je de belofte van een dedicated-werkwijze ook veel gemakkelijker hard maken en klanten extra meerwaarde bieden op het gebied van aandacht, kwaliteit en service. Je ontwikkelt stevige partnerships die je in staat stellen om vaart te maken en al ontwikkelend zaken bij te sturen als de situatie daarom vraagt.”

Het einde van de grote automatiseerders lijkt nabij

De verwachting is dat de hierboven geschetste trend zich de komende jaren gaat doorzetten. Kleinere IT-nieuwkomers groeien als kool, terwijl de grote corporates blijven krimpen. “Kijk bijvoorbeeld naar het grote Ordina-gebouw bij Utrecht. Eerder waren alle vier de torens van Ordina, nu nog maar eentje. Dat is symbolisch en tekenend voor de huidige situatie op de Nederlandse IT-markt”, aldus Meijerink.

Het is dan ook goed voorstelbaar dat de grote, klassieke automatiseerders in de toekomst helemaal gaan verdwijnen en uiteen zullen vallen in meerdere kleinere bedrijven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de kleine nieuwkomers de succesvolle disruptors zijn op de IT-markt. Nederlandse bedrijven zullen meer en meer kiezen voor klein, flexibel en agile, een werkvorm die perfect past bij kleine en middelgrote IT-bedrijven zoals Typeqast.

IT-ontwikkeling met Typeqast

Het verder digitaliseren van diensten en producten vraagt anno 2019 om behoorlijk wat specialistische kunde. Als ontwikkelaar kun je niet zonder een gedegen kennis van AI, blockchain, de nieuwste technologiestacks en cloudoplossingen. Specialisten op deze terreinen zijn in Nederland schaars en duur. Typeqast heeft de noodzakelijke kennis in huis en beschikt over een bewezen trackrecord bij klanten. Dat komt doordat we de allerbeste en slimste IT-engineers in Kroatië aan ons kunnen binden.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk dan de resultaten die we geboekt hebben bij klanten als Adeezy, Quickparking en BoatBikeTours of neem contact met ons op voor een gedegen advies op maat.