back to blog list

Zaken die elke CEO moet weten bij het overstappen naar de cloud

jun 30, 2019

Cloud computing heeft, mede door de betrekkelijk lage kosten en hoge mate van schaalbaarheid, inmiddels een hoge vlucht genomen. Clouddiensten en -oplossingen nemen dan ook bij steeds meer bedrijven de rol over van traditionele on-premisesomgevingen. Maar wat moet je als CEO allemaal weten als je als bedrijf de overstap maakt naar de cloud? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten die je in het achterhoofd moet houden? En hoe maak je maximaal gebruik van de voordelen die de cloud biedt? In deze blog leggen we het uit.

De motivatie

Lage instap- en onderhoudskosten zijn zeker voordelen van de cloud. Laat kostenbesparing echter niet de enige reden zijn om de cloud te omarmen. Denk goed, nuchter en kritisch na over de motivatie die jouw keuze voor de cloud bepaalt. Is de cloud werkelijk interessant voor mijn bedrijf? En waarom? Welke problemen wil ik oplossen door mijn IT-netwerk over te hevelen naar de cloud? Wil ik de voetafdruk van mijn datacenter verkleinen of vooral leniger en flexibeler worden op IT-gebied?

Het is essentieel dat dit soort vragen al in de voorbereidende fase worden beantwoord. De cloud is namelijk geen magische silver bullet die automatisch alle IT-problemen of knelpunten binnen je organisatie oplost. Alles uit een boekje halen zonder je mindset te veranderen is een recept voor rampspoed als het gaat om overschakelen van on-premises op de cloud.

“Wat betreft de implementatie heeft werken in de cloud veel raakvlakken met ontwikkelen volgens de agile-methode”, stelt Marko Barić, managing director bij Typeqast Kroatië. “In beide gevallen is een cultuuromslag nodig om maximaal rendement uit de nieuwe werkwijze te halen. De CEO is de persoon bij uitstek om de juiste cloud-mindset binnen een organisatie te kweken. Hij moet achter zijn plannen en mensen staan en de nieuw uitgestippelde koers vertalen naar de werkvloer. Dit betekent dat je medewerkers enthousiasmeert en voorbereidt (trainingen, instructies) op de aankomende veranderingen en nieuwe werkwijzen.”

De cloud heeft veel voordelen

Als je wilt overstappen naar de cloud, is het belangrijk dat je als CEO goed op de hoogte bent van de voordelen en mogelijkheden die aan een dergelijke move zijn verbonden. Tijd dus om een blik te werpen op de belangrijkste baten van cloud computing.

 • Je bespaart tijd en moeite omdat je niet op voorhand een hele IT-infrastructuur hoeft op te bouwen. Je gebruikt alleen wat je op enig moment nodig hebt, waardoor je kunt besparen op installatiekosten, overhead en upfront planning.
 • In het geval van on-premises zit je grotendeels vast aan een bepaalde IT-infrastructuur. Dat is in de cloud niet het geval. Cloudtechnologie biedt alle mogelijkheden om, afhankelijk van actuele behoeften, snel op of juist af te schalen. De IT-infrastructuur kan snel worden aangepast aan fluctuerende behoeften vanuit de bedrijfsvoering en nieuwe marktontwikkelingen. Heb je andere applicaties nodig of zijn er nieuwe applicaties voor de cloud ontwikkeld? Dan kun je deze razendsnel aan- of uitzetten.
 • De cloud brengt een significant lager kostenplaatje met zich mee dan een uitgebreide on-premisesinfrastructuur. Je hoeft niet meer te investeren in servers, maar hebt bijvoorbeeld ook minder personeel nodig omdat de behoefte aan data-engineers grotendeels verdwijnt.
 • Testen is belangrijk bij het ontwikkelen van elk type software. De cloud vereenvoudigt en verbetert ook dit onderdeel van het ontwikkelingsproces. In de cloud kun je dingen doen op een schaal die qua capaciteit simpelweg niet of nauwelijks haalbaar is in je eigen datacenter.
 • Disaster recovery en veiligheid zijn belangrijke issues voor elk bedrijf. “Zeker bij het bouwen van sterk schaalbare applicaties is de cloud veiliger dan on-premises”, stelt Marko Barić. “Binnen de cloud vind je de beste engineers op elk gebied en binnen elk specialisme. Je kunt er gerust vanuit gaan dat de grotere cloudproviders de beste engineers inhuren die er wereldwijd te vinden zijn. Je eigen team kan al die gebundelde kennis nooit evenaren.”
 • Let op flexibiliteit
  Flexibiliteit is zowel een belangrijk voordeel van als een belangrijke voorwaarde voor het adopteren van cloudgebaseerde oplossingen. Wat de juiste cloudoplossing voor jouw organisatie is, hangt bijvoorbeeld af van factoren als:
  – organisatiedynamiek;
  – capaciteitsbehoefte;
  – veranderende wet- en regelgeving;
  – interne factoren zoals geografische beschikbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid.

Het is dus belangrijk om de bijzonderheden van je organisatie goed in kaart te brengen voordat je de definitieve overstap naar de cloud maakt. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat jouw organisatie beter gedijt bij een hybridevorm. Die gaat grotendeels uit van een cloudgebaseerde aanpak, maar biedt sommige diensten en toepassingen tevens on-premises aan.

Ontwikkel een consistente managementaanpak

Een consistente en heterogene managementaanpak is een belangrijke vereiste voor het adopteren van oplossingen in de cloud. Ontwikkel een goed en duidelijk managementplan voor het omgaan met aandachtspunten als beleid en bestuur, monitoring, service en risk management.

Wat betreft het laatste ben je in de cloud beter af dan on-premises. Je ontvangt namelijk automatische updates die worden uitgevoerd door topmensen. Zeker de grotere cloudaanbieders maken gebruik van topengineers die voor menig bedrijf onbetaalbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat het gebruiken van een cloudplatform het risico op security breaches helemaal elimineert, maar dat geldt voor elk IT-systeem.

Ken de wet- en regelgeving

Het is ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving die geldt binnen jouw branche voordat je overstapt naar de cloud. Zijn er toezichthoudende organisaties (denk aan de DNB of Autoriteit Financiële Markten) die bepaalde regels opstellen? Hoe geeft een cloudaanbieder zelf invulling aan bovenwettelijke verplichtingen omtrent informatiebeveiliging en dataopslag? Wetgeving kan bijvoorbeeld voorschrijven dat jouw data alleen in Nederland of binnen de Europese Unie opgeslagen mogen worden. In zo’n geval is het wellicht niet verstandig om met een dienstverlener te werken die gebruikmaakt van wereldwijd verspreide datacenters.

Besef dat je IT-infrastructuur verandert

Als CEO moet je het besef hebben dat een overstap naar de cloud je IT-infrastructuur ingrijpend verandert. De IT-werkzaamheden krijgen een andere dynamiek waar je goed op voorbereid moet zijn. Volgens techjournalist Andrew McAfee (Harvard Business Review) is de omschakeling van on-premises op cloud computing zelfs vergelijkbaar met de invloed die de transitie van stoom naar elektrische energie heeft gehad op grootschalige fabricageprocessen.

Als je van on-premises overgaat op de cloud kun je de onderstaande veranderingen verwachten.

 • Het beheer van hardware (denk aan servers) valt grotendeels weg als je kiest voor de cloud.
 • IT-beheer in de cloud draait niet meer om schijven, geheugen, het technisch beheer en de beveiliging van applicaties. Die taken komen vooral voor rekening van de leveranciers van de clouddiensten.
 • IT-beheer gaat in een cloudomgeving vooral over de juiste instellingen die passen bij jouw bedrijf en om het leggen van koppelingen naar andere omgevingen of softwarepakketten. De complexiteit zit hem vooral in het aantal instellingen en onderlinge verbindingen. In de cloud ligt de nadruk dus veel meer op techniek en innovatie dan op hardware.

Je houdt controle over de toegang tot data

Een veelgehoorde misconceptie is dat werken in de cloud je minder controle geeft over wie toegang tot (belangrijke) bedrijfsdata heeft. Die vrees is echter niet geworteld in de realiteit. De meeste cloudoplossingen stellen je in staat om helemaal zelf te bepalen wie toegang heeft tot bepaalde data. Systemen als AWS en Azure hebben een autorisatiesysteem waarmee de accounteigenaar voor elke medewerker kan instellen wat dit teamlid precies kan zien en doen. Zo kun je engineers bijvoorbeeld volledige toegang geven tot alle techniekgerelateerde segmenten en data, maar financiële data alleen inzichtelijk maken voor accountants.

Hoe zit het met de cloudskills van mijn medewerkers?

Om je cloud te managen en op structurele basis profijt te hebben van de cloudmigratie, is het belangrijk dat er binnen de organisatie mensen met de nodige cloudskills rondlopen. Dit betekent dat ze kunnen omgaan met populaire cloudplatforms als AWS of Azure. Zijn die cloudvaardigheden nog niet of slechts in beperkte mate voorhanden? Dan is het de taak van de CEO om werknemers te faciliteren zodat ze de nieuwe technologie onder de knie kunnen krijgen. Gelukkig kan dat heel goed met speciale tutorials and guides, een platform als de Cloud Academy, bedrijfstrainingen of speciale certificeringstrajecten.

Ken jouw verantwoordelijkheden en die van de cloudprovider

Als je overstapt naar de cloud, neemt de cloudprovider bepaalde taken en verantwoordelijkheden over die vroeger binnenshuis werden geregeld. De mate waarin dat gebeurt hangt grotendeels af van het cloudmodel dat je kiest.

 • In het geval van IaaS (Infrastructure as a Service) draagt de cloudprovider zorg voor het managen en beveiligen van de IT-infrastructuur. Zelf blijf je verantwoordelijk voor de applicatielaag, applicatiestack en het gebruikersdeel van je IT-netwerk.
 • Bij het PaaS-model (Platform as a Service) neemt de cloudprovider je nog meer taken uit handen, maar blijf je als bedrijf wel verantwoordelijk voor het beveiligen van applicaties.
 • Als je kiest voor SaaS (Software as a Service) zorgt de cloudprovider voor installatie, onderhoud en beheer. De gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de SaaS-aanbieder. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privénetwerk. De cloudprovider verzorgt tevens het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhouden en installeren van nieuwe versies/updates en het beveiligen van systemen tegen ongeautoriseerde toegang. De klant hoeft zelf geen soft- of hardware aan te schaffen, maar betaalt de provider voor het gebruik ervan.

Om de transitie naar de cloud in goede banen te leiden, is het natuurlijk belangrijk dat je als CEO precies weet wat de verschillende varianten inhouden en welk model het beste bij jouw organisatie past. Doe hier dus goed onderzoek naar voordat je jouw IT-infrastructuur helemaal overzet naar de cloud.

Het kostenmodel verandert

Een CEO moet ook goed beseffen dat de cloud een ander kostenmodel heeft dan on-premises. Het buy-and-depriciatemodel dat al decennialang in fysieke datacenters wordt gehanteerd maakt in het geval van de cloud plaats voor een pay-as-you-go-model. Dit betekent dat je alleen betaalt voor diensten en functionaliteiten die je daadwerkelijk gaat gebruiken. Veel softwarebedrijven rekenen bijvoorbeeld extra geld voor virtuele machines die draaien in de cloud of extra licentiekosten voor additionele software.

Het is belangrijk dat je als CEO helder voor ogen hebt welke diensten, functionaliteiten en licenties je exact nodig hebt om jouw bedrijfsdoelen te bereiken. Zo haal je niet alleen het beste uit de cloud, maar realiseer je ook de niet-geringe besparingen die mogelijk zijn als je een goede en duidelijk gedefinieerde cloudstrategie hanteert.

Conclusie: een goede voorbereiding is het halve werk

Op het vlak van prijs, schaalbaarheid, flexibiliteit en veiligheid heeft de cloud grote voordelen ten opzichte van een IT-infrastructuur die on-premises draait. Maar een overstap naar de cloud vergt wel een goede voorbereiding. Om de transitie in goede banen te leiden, is het belangrijk dat een CEO een helder beeld heeft van de te voeren cloudstrategie en inzicht heeft in de kosten, financiën en verantwoordelijken die gepaard gaan met een cloudgebaseerde aanpak. Daarnaast is het belangrijk dat je een cultuur en mindset creëert die medewerkers klaarstoomt voor de cloud.

Wil je meer weten over de vele mogelijkheden en voordelen van de cloud? Dan ben je bij Typeqast aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen van IT-maatwerkoplossingen die draaien in de cloud. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige cloudapplicaties die perfect aansluiten op jouw bedrijfsdoelstellingen.