back to blog list

Waarom nearshoring en agile een gouden combinatie vormen

aug 10, 2019

De agile-ontwikkelmethode is niet meer weg te denken uit de moderne IT-wereld. Niet zo gek, want het is een manier van werken die volop ruimte biedt voor experimenten, schaalbaarheid en het genereren en verwerken van feedback in elke fase van het ontwikkelproces. Maar zeker op de Nederlandse IT-markt is het niet altijd gemakkelijk om tegen een betaalbare prijs het ideale team samen te stellen voor jouw agile-project. Nearshoring biedt in dat geval vaak uitkomst. In dit artikel laten we zien waarom juist agile en nearshoring een gouden combinatie vormen.

Op afstand en toch dichtbij

Mede door de krappe Nederlandse IT-markt kiezen veel bedrijven er tegenwoordig voor om complexe IT-applicaties in het buitenland te laten ontwikkelen. Waar vroeger vaak gekozen werd voor offshoring, bedienen steeds meer moderne bedrijven zich tegenwoordig van nearshoring, vooral als het gaat om IT-oplossingen die agile worden ontwikkeld.

Zeker bij het werken op afstand geldt dat de agile-methode heel geschikt is om een brug tussen klant en ontwikkelaar te bouwen. Omdat het ontwikkelteam op afstand zit, kan een klant zich natuurlijk afvragen ‘wat ze daar nu eigenlijk precies doen’. Het grote voordeel van agile ten opzichte van andere werkwijzen is dat het een manier van ontwikkelen is waarbij alle stakeholders continu veel contact met elkaar hebben.

Dat contact tussen klant en ontwikkelteam neemt in de praktijk vele vormen aan. “Wij betrekken klanten bijvoorbeeld heel nauw bij de dagelijkse updates”, vertelt Typeqast-CEO Sonja Meijerink. “Daarnaast moet er veel worden gecommuniceerd over de specificaties van het te bouwen product, wat veelal gebeurt via een handig kanaal als Skype. Ook is er elke twee weken een demo middels een videocall of een fysieke ontmoeting tussen de klant en onze ontwikkelaars in Kroatië. En tot slot zijn er voor het begin van elke sprint nog de retrospectives: welke zaken gingen tijdens de vorige sprints goed en wat kan nog beter? Uiteindelijk zijn er zoveel contactmomenten dat het lijkt of het ontwikkelteam naast je zit in plaats van ver weg. En juist dat gevoel van ‘ver weg maar toch dichtbij’ staat aan de basis van een goed partnerschap.”

Schaalbaar en flexibel

Het gebeurt vaak dat je tijdens het uitvoeren van een project verschillende mensen op verschillende tijdstippen nodig hebt. UX-designers en DevOps worden gedurende de eerste fasen van het ontwikkelproces bijvoorbeeld vaak en langdurig ingezet, maar in latere sprints minder.

In zo’n geval biedt de combinatie agile en nearshoring uitkomst omdat je gemakkelijk capaciteit kunt op- of afschalen tegen een betaalbare prijs. Een kundige resourceplanner overziet dit proces en weet precies welke mensen op welke momenten beschikbaar zijn om het ontwikkelteam te versterken en de broodnodige expertise te leveren. Het resultaat: maatwerk en gedurende elk stadium van het proces het ideale team voor die specifieke fase.

Aandachtspunten bij het combineren van agile en nearshoring

Als je het goed aanpakt, heb je met de combinatie van agile ontwikkelen en nearshoring goud in handen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke aandachtspunten die je in acht moet nemen om het maximale rendement uit de combo agile-nearshoring te halen. Tijd dus om die pijlers onder de brug tussen agile en nearshoring eens nader te belichten.

Proactief zijn

Agile werken betekent dat je proactief moet zijn in het stellen van vragen en opstellen van specificaties om de wensen en behoeften van de klant zo helder mogelijk op het netvlies te krijgen. Je moet namelijk wel weten wat je bouwt. “Bij Typeqast werven we daarom ook heel bewust mensen die goed kunnen doorvragen en op afstand specificaties kunnen ophalen”, aldus Meijerink.

Nearshoring leent zich veel beter voor zo’n proactieve werkwijze dan het klassieke offshoring. Bij offshoring heb je immers vaak te maken met complicerende factoren zoals verschillende tijdzones, grotere taalbarrières en/of diepere cultuurverschillen. Indiase ICT’ers zijn in de regel bijvoorbeeld minder direct dan Europeanen en hebben daarom vaak niet de neiging om door te vragen. Het probleem is dan dat je niet altijd zeker weet of ze je hebben begrepen en precies weten wat er gebouwd moet worden. Het gevolg: je loopt als klant een groter risico dat er aan het einde van de rit iets wordt opgeleverd waar je eigenlijk niet om hebt gevraagd.

Goed communiceren

Agile is een werkvorm die sterk leunt op het principe van goed en snel communiceren. De ontwikkelende partij moet duidelijk weten wat er gebouwd moet worden, terwijl de klant de mogelijkheid moet hebben om tussentijds mee te kijken om er zeker van te zijn dat het te ontwikkelen product ook voldoet aan zijn belangrijkste eisen, wensen en behoeften.

“Succes valt of staat met het begrijpen van wat je moet bouwen. Wat ik vaak merk is dat het in de praktijk helpt dat zowel de Nederlandse stakeholders als onze Kroatische ontwikkelaars communiceren in het Engels, voor beide partijen de tweede taal. Door het gebruiken van eenvoudig en begrijpelijk Engels in plaats van je moedertaal ontstaat er een veel sterkere neiging om goed door te vragen. In de eigen taal neem je eerder genoegen met halve zinnen omdat je gauwer denkt te weten wat er precies wordt bedoeld”, legt Meijerink uit.

Vasthouden aan basisprincipes en contactmomenten

De kracht van agile is dat er niet wordt gewerkt vanuit een in steen gebeiteld plan. Hierdoor kunnen zowel klanten als ontwikkelaars snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen of veranderende behoeften. Door de afwezigheid van een black box die alle ontwikkelingsfasen al vooraf tot in de kleinste details vastlegt, kan er binnen sommige agile-projecten op contactueel vlak wel een zekere gemakzucht ontstaan. Wil je dit voorkomen? Dan is het, zeker bij langere projecten, belangrijk om consequent vast te blijven houden aan de basisprincipes en afgesproken ontmoetings- en contactmomenten. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse updates, vaste weekoverzichten en ingeplande demo’s.

Zorg er daarnaast voor dat je het ticketingsysteem goed blijft gebruiken. Dit is vooral belangrijk vanuit het oogpunt van continuïteit. Het kan altijd voorkomen dat er tijdens het uitvoeren van een een project een wisseling van de wacht plaatsvindt bij een van de betrokken partijen. Als je de ticketing op orde hebt, kunnen nieuwe mensen of personen die later instappen gelijk zien waar je aan gewerkt hebt en hoe je dat hebt gedaan.

Kies een partner met dezelfde bedrijfscultuur

Agile en nearshoring gaan alleen goed samen als de betrokken partijen echt bij elkaar passen. Kies als klant dus een ontwikkelaar die er een bedrijfscultuur op nahoudt die nauw aansluit bij de jouwe. “Olifanten dansen met olifanten. Heb je een platte organisatiestructuur met korte en directe communicatielijnen? Dan zie je die beperkte gelaagdheid ook graag terug bij je partner. En als je behoefte hebt aan een klein en dedicated team is het niet verstandig om in zee te gaan met een van de klassieke IT-reuzen. Je bungelt dan vaak onderaan het klantenbestand, waardoor het moeilijk is om snel iets geregeld te krijgen. De meeste resources gaan bij zo’n bedrijf namelijk naar de grotere projecten”, aldus Sonja Meijerink.

Daarnaast merkt ze dat veel klanten graag weten wie hun developers zijn en direct contact met het ontwikkelteam erg op prijs stellen. “Dat is trouwens wederzijds, want ook onze ontwikkelaars werken het liefste op die manier. Zo’n werkwijze levert ook betere resultaten op dan wanneer er sprake is van een constructie waarin één projectleider het centrale en enige aanspreekpunt is.”

Voet aan de grond in Nederland

Het is voor een Nederlands bedrijf ook verstandig om in zee te gaan met een nearshoringpartner die hier te lande vaste voet aan de grond heeft. De connectie met Nederland heeft namelijk veel praktische voordelen. Het kunnen werken onder Nederlands recht is bijvoorbeeld erg handig in het geval van een escalatie. Door te kiezen voor een partner die ervaring heeft met Nederlandse klanten, omzeil je bovendien veel culturele klippen. Je weet dat de ontwikkelaars ervaring met en feeling voor de Nederlandse zakencultuur (open, direct, niet sterk hiërarchisch) hebben.

Valkuilen van agile en nearshoring

Als je het goed aanpakt, vullen agile en nearshoring elkaar perfect aan. Er zijn echter wel een paar valkuilen waar je goed op bedacht moet zijn.

Beperkte beschikbaarheid van een product owner

Het combineren van agile en nearshoring is geen eenrichtingsverkeer en vergt ook een stukje toewijding van de klant. In de praktijk gebeurt het soms dat de product owner van de klant onvoldoende beschikbaar is. Dit is zeker in het geval van agile funest voor het ontwikkelingsproces. Omdat namelijk niet alles vooraf is uitgetekend en functionaliteiten al bouwend en testend worden geperfectioneerd, moeten urgente vragen snel en goed worden beantwoord om tot het juiste eindresultaat te komen.

Schaalbaarheid heeft zijn grenzen

Schaalbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijke voordelen van de tandem agile-nearshoring. Maar soms wordt dit ook overdreven. Als je op zoek bent naar een nearshoringpartner waarbij je vraag naar developers per dag sterk fluctueert (de ene dag 1 of 2 en de andere dag 10) of op zoek bent naar ‘een halve IT’er voor de komende weken’, ben je verkeerd bezig. Een dergelijke aanpak staat gelijk aan kennis weggooien en duidt op een slechte planning. In het geval van agile en nearshoring geldt het adagium ‘een is geen’, vooral omdat je op zijn minst twee mensen nodig hebt om doorlopend nieuwe kennis en inzichten te kunnen delen.

De rol van het ontwikkelteam

In het geval van nearshoring is er natuurlijk sprake van een afstand. Het is daarom van belang dat bij de klant het besef leeft dat het ontwikkelteam op afstand voor jou werkt. Informele contactmomenten (denk aan het vieren van een verjaardag met taart op zowel de Nederlandse als buitenlandse locaties of een gezellig uitje als je elkaar fysiek ontmoet) helpen om de banden tussen Nederlandse stakeholders en het buitenlandse ontwikkelteam te versterken.

Conclusie: benut de kansen van agile en nearshoring

Agile en nearshoring vormen in potentie een gouden combinatie bij het ontwikkelen van slimme IT-oplossingen. Maar om het maximale uit de veelbelovende combo te halen, is het wel belangrijk om een goede strategie te ontwikkelen en een aantal belangrijke aandachtspunten in acht te nemen. Zorg voor een proactieve aanpak, waarbij de nadruk ligt op heldere communicatie en regelmatige contactmomenten. Verder is het ook belangrijk dat de bedrijfsculturen van klant en nearshoringpartner overeenkomen. En last but not least: besef als klant dat het ontwikkelteam op afstand voor jou werkt en een direct verlengstuk is van de eigen organisatie.

Benieuwd naar de bijzonderheden en voordelen van agile werken en nearshoring? Schroom dan niet om contact op te nemen met Typeqast. Wij beschikken over de juiste expertise en een schat aan ervaring op het gebied van agile ontwikkelen. Daarnaast kunnen we de beste IT-professionals uit Kroatië, gemotiveerde en technisch bekwame mensen met een passie voor ontwikkelen, aan ons binden.